"Big cleaning day"
24 มี.ค. 63 16:07 น. 151 ครั้ง
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สช.อำเภอจะนะ จัดกิจกรรม Big cleaning day ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19