นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
16 มี.ค. 63 14:03 น. 55 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.สงขลา) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายเจน แผลงเดชา ผู้แทนศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุม