นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) ร่วมประชุมสร้างการรับรู้และตรวจสอบความถูกต้องตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน
10 มี.ค. 63 15:29 น. 89 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) ร่วมประชุมสร้างการรับรู้และตรวจสอบความถูกต้องตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๑ (อำเภอเทพา) โดยมีเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา