นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (อกศจ.สงขลา) ครั้งที่ 3/2563
9 มี.ค. 63 13:39 น. 40 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (อกศจ.สงขลา) ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสมโมท สหกโร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา