นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมบุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมต้อนรับ นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว ในการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สช.จ.สงขลา
9 มี.ค. 63 11:02 น. 59 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ในการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา