นายอนุพงศ์ สุวรรรเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ รักษาการผอ.สช.จ.สงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน"จุลสมัย วิชาการสืบสานภูมิปัญญาไทย" ประจำปีการศึกษา 2562
29 ก.พ. 63 12:53 น. 38 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรรเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ"จุลสมัย วิชาการสืบสานภูมิปัญญาไทย" ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมรับชมการแสดงของนักเรียน และเยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการของนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา ณ โรงเรียนจุลสมัย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

------------------------------------