นายอนุพงศ์ สุวรรรเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้” Open House Active Learning ประจำปีการศึกษา 2562
28 ก.พ. 63 12:09 น. 26 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์ สุวรรรเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้” Open House Active Learning ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมรับชมการแสดงของนักเรียน และเยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการของนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา ณ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

------------------------------------