ผอ.สช.จ.สงขลามอบหมายให้นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เป็นผู้แทนสช.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา(กศจ.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
28 ก.พ. 63 09:50 น. 43 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ.)ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุม

-----------------------------------------