เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันชัยมงคลวิทย์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่น รับชมการแสดงของนักเรียนและเยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการ ภายใต้กิจกรรมงาน “เด็ก ช.ว. คิด ทำ นำเสนอ” ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
21 ก.พ. 63 15:53 น. 153 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ได้รับมอบหมายจาก นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ให้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันชัยมงคลวิทย์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่น รับชมการแสดงของนักเรียนและเยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการ ภายใต้กิจกรรมงาน “เด็ก ช.ว. คิด ทำ นำเสนอ” ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา