โครงการพบเด็กในห้องเรียนตั้งวงคุยกับครู
18 ก.พ. 63 13:54 น. 38 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

18 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมโครงการพบเด็กในห้องเรียนตั้งวงคุยกับครู จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพา เพื่อเป็นการบูรณาการตามภารกิจและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับครู/บุคลากรทางการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนสุขสัวสดิ์วิทยา ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา