นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (อกศจ.สงขลา) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
12 ก.พ. 63 09:39 น. 17 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (อกศจ.สงขลา) ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยมีนายสมโมท สหกโร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการและนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ทำหน้าที่กรรมการเลขานุการในการประชุม

-----------------------------------------