สช.จ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
11 ก.พ. 63 15:47 น. 15 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ สช.อำเภอเทพาและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการออกบูทนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุม

----------------------------------

กิจกรรมดังกล่าว สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กำหนดออกบูทนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบในสังกัด และขอเชิญชวนประชาชนอำเภอเทพาและละแวกใกล้เคียงร่วมงาน กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

----------------------------------