ร่วมโครงการพบเด็กในห้องเรียนตั้งวงคุยกับครู ณ โรงเรียนจริยศาสน์อิสลาม
5 ก.พ. 63 14:28 น. 19 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

5 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมโครงการพบเด็กในห้องเรียนตั้งวงคุยกับครู จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพา เพื่อเป็นการบูรณาการตามภารกิจและกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับครู/บุคลากรทางการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนจริยศาสน์อิสลาม ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา