ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคมหาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (2/2563)
5 ก.พ. 63 14:22 น. 17 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางนิชาภา มณีรัตน์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคมหาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (2/2563)ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเทพา อ.เทพา จ.สงขลา