นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมพงศ์วิทยา อ.สทิงพระ จ.สงขลา
3 ก.พ. 63 13:28 น. 25 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แนะนำ การดำเนินการตามตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนสมพงศ์วิทยา ตำบลจะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

----------------------------------------------------