เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ลงตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนประจำภาคเรียนที่ 2/2562
30 ม.ค. 63 15:24 น. 59 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ลงตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอเทพา จำนวน 4 โรง คือ โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ และ โรงเรียนตายุดตอลีบาต