นายอาคม สุชาติพงษ์ (ผอ.สช.จ.สงขลา) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัด สช.อ.เทพา ครั้งที่1/2563
22 ม.ค. 63 14:51 น. 46 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นายอาคม สุชาติพงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่1/2563 พร้อมมอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาอำเภอเทพา ให้นักเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 20 คน