ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ
14 ม.ค. 63 16:07 น. 59 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จัดการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมชมรมอีหม่าม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม