สช.จ.สงขลา จัดประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี
8 ม.ค. 63 15:10 น. 72 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา บุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานและผู้มอบนโยบาย

การประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมพูดคุยและแถลงนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา อันจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติของ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง​ เลขาธิการ​ กช.