นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รับมอบหมายเป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในสังกัด ศธ. กับสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้
3 ธ.ค. 62 09:20 น. 217 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในสังกัด ศธ. กับสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จ.สงขลาภาพ/ข่าว นางสาวกาญจนา สังข์แก้ว นักจัดการงานทั่วไป