นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเปิดงานและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ กิจกรรม "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่อนาคตอันสดใส ก้าวไปกับศรีสว่างวงศ์" ครั้งที่ 2 Srisawangvong Open House 2019
30 พ.ย. 62 12:03 น. 85 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกิจกรรมเปิดงานและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ กิจกรรม "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่อนาคตอันสดใส ก้าวไปกับศรีสว่างวงศ์" ครั้งที่ 2 Srisawangvong Open House 2019 ณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธี