นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช..จ.สงขลา รับเกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
30 พ.ย. 62 12:00 น. 100 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา13.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รับเกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ณ โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา