นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
28 พ.ย. 62 10:54 น. 75 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 3/62 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ "หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62"และ"หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 2/62" ณ ห้องประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา โดยมี นายธริศร เทียบปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลาเป็นประธานในพิธี