มหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาอิสลาม ครั้งที่ 9 Pisa Edu 4 - 5 January 2020
28 พ.ย. 62 09:59 น. 448 ครั้ง
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาอิสลาม ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา