นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ Project Approach ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์
27 พ.ย. 62 12:03 น. 102 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานกล่าวโอวาทและตีฆ้องเปิดนิทรรศการ Project Approach ระดับปฐมวัย ร่วมรับชมรายการแสดง จากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จากนั้นซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนธิดานุเคราะห์มอบของที่ระลึก และร่วมบันทึกภาพกับตัวแทนนักเรียน คณะครูและคณะตัวแทนผู้ปกครอง จากนั้น ผอ.สช.สงขลา เยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach ของนักเรียกระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1-3 แต่ละซุ้ม ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา