นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ครั้งที่11/2562
26 พ.ย. 62 10:12 น. 88 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ครั้งที่11/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน