นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน(smart area )
22 พ.ย. 62 14:01 น. 210 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (วันที่สี่)เวลา 09.30 น.นายหั้ว
ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน(smart area ) ระหว่างวันที่19-22 พ.ย.62 โดยกลุ่มเป้าหมายตัวแทนโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่มย่อยที่4 เพื่อให้การใช้งาน(smart area) เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี