เข้าร่วมโครงการ"ประชุมจัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"
20 พ.ย. 62 14:20 น. 67 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางนิชาภา มณีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ"ประชุมจัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้กับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา(คบจ.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ "ประชุมจัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"ณ ชุมชนบ้านพระพุทธ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา