เข้าร่วมโครงการ"ประชุมจัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"
20 พ.ย. 62 14:20 น. 107 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางนิชาภา มณีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ"ประชุมจัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้กับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสงขลา(คบจ.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ "ประชุมจัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"ณ ชุมชนบ้านพระพุทธ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา