ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา
6 พ.ย. 62 14:12 น. 186 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา) ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อชี้แจงแนวทางและนโยบายในการดำเนินงาน ให้แก่บุคลากร สช.อ.เทพา