ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
6 พ.ย. 62 13:59 น. 144 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

นายอมร หวันปะรัตน์ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ณ หอประชุมอำเภอเทพา