คณะผู้บริหาร สช.จ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไปพลางก่อน งบดำเนินงาน )
1 พ.ย. 62 14:07 น. 79 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.นาทวี และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไปพลางก่อน งบดำเนินงาน ) ร่วมประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไปพลางก่อน งบดำเนินงาน ) และแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไปพลางก่อน งบดำเนินงาน ) ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุม