นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย "สช.สะบ้าย้อย เกมส์" (ครั้งที่ 1)
30 ต.ค. 62 11:37 น. 119 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย "สช.สะบ้าย้อย เกมส์" (ครั้งที่ 1) ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาสช.สะบ้าย้อยเกมส์ ครั้งที่ 1 นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งที่เครือข่ายสถานศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อยและสำนักงานการศึกษาอำเภอสะบ้าย้อยที่ได้ ริเริ่ม ร่วมมือ และผลักดันให้เกิดการแข่งขันกีฬาครั้งที่ 1 เพื่อการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมการมีสุขพลานามัยที่ดี