นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้จัดงานและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลืองานเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้
28 ต.ค. 62 14:41 น. 146 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้จัดงานและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลืองานเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ ณ ห้องประชุม2 มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา การประชุมครั้งมี ดร.สุวิทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานกรรมการมูลนิธิเบิกฟ้าอิสลาม เป็นประธานการประชุม

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงาน "รักน้องกำพร้า การศึกษาเพื่อเธอ" ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา