นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.สงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรนอกระบบของโรงเรียนไอเดีย ไอสปีค และโรงเรียนแอร์โฮสเตสและสจ๊วต ครั้งที่ 1/2562
25 ต.ค. 62 15:12 น. 209 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรนอกระบบของโรงเรียนไอเดีย ไอสปีค และโรงเรียนแอร์โฮสเตสและสจ๊วต ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ นายกสมาคมโรงเรียนนอกระบบจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่เป็นคณะกรรมการการพิจารณาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้