นายอาคม​ สุชาติ​พงษ์​ ผอ.​สช.จ.สงขลา​ ​ร่วม​ประชุม​ขับเคลื่อน​การพัฒนา​ศูนย์​การศึกษา​อิสลาม​ประจำมัสยิด​ (ตาดีกา)​ในพื้นที่จังหวัดชายแดน​ภาคใต้​
9 ต.ค. 62 10:07 น. 92 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่​ 9​ ตุลาคม​  2562​ เวลา​ 09.00 น.​ นายอาคม​ สุชาติ​พงษ์​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัดสงขลา​ ​ร่วม​ประชุม​ขับเคลื่อน​การพัฒนา​ศูนย์​การศึกษา​อิสลาม​ประจำมัสยิด​ (ตาดีกา)​ในพื้นที่จังหวัดชายแดน​ภาคใต้​ ณ​ ห้องประชุม​กระทรวง​ศึกษา​ธิการ​ (ส่วนหน้า)​ ศูนย์​ประสานงาน​การบริหาร​การศึกษา​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​ (ศปบ.จชต.)​ อ.หนองจิก​ จ.ปัตตานีการประชุมดังกล่าวได้ติดตามการขับเคลื่อน​ในเรื่องของโครงการ​อาหาร​กลางวัน​ของโรงเรีย​นตาดีกา​ โครงการ​จัดพิมพ์​แบบเรียนของนักเรียนตาดีกา​ และโครงการ​ฝึกอบรมพัฒนา​ผู้สอนตาดีกา​ โดยมีนายศักดิ์​จิต​ มาศจิตต์รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้​  เป็นประธา​นการประชุม