นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองสงขลา
8 ต.ค. 62 11:43 น. 104 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองสงขลา ณ โรงสีแดง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ MIDL for inclusiveness cities 2019 สนับสนุนโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดิจิทัล  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดได้เชิญน้องนักเรียนจาก มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษาจากจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเดินเมืองย่านเก่าสงขลา เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองเก่าสงขลา รวมถึงสร้างความรักและห่วงแหน เกิดความภาคภูมิใจของการสังคมพหุวัฒนธรรม