นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (o-net) (ค่ายพัฒนาภาษาไทย)
2 ต.ค. 62 15:26 น. 134 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (o-net) และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิทยากรแกนนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1- 3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายพัฒนาภาษาไทย)” จัดการอบรบระหว่างวันที่ 30กันยายน -2 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีตัวแทนครูจากโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอเทพาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้