นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุมชี้แจงในการกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 27 ก.ย. 62, 11:53 น.
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมชี้แจงในการกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามสรุปผลการดำเนินงาน และขยายผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการมีรายได้ระหว่างของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 30 กันายน -1 ตุลาคม 2562 ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช