นายอาคม  สุชาติพงษ์  ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา ประจำปี 2562 “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา”
เมื่อ 25 ก.ย. 62, 14:11 น.
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายอาคม  สุชาติพงษ์  ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา ประจำปี 2562 “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา” ณ โรงเรียนมูลนิธิอิติซอมวิทยา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา