ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 รร.จริยศาสน์อิสลาม
24 ก.ย. 62 15:26 น. 191 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

24 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม "การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา" โดยมี นายอาทิตย์ สังธรรมรอด(ปลัดอำเภอเทพา) เป็นประธาน ณ โรงเรียนจริยศาสน์อิสลาม ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา