เจ้าหน้าที่​ สช.สงขลา​ ร่วมโครงการ​อบรม​พัฒนา​กระบวน​ทัศน์​และ​กรอบ​แนวคิด​ของ​บุคลากร​ใน​องค์กร​ตาม​ค่านิยม​และ​วัฒนธรรม​องค์กร​
20 ก.ย. 62 11:02 น. 104 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

นายอาคม​ สุชาติ​พงษ์​  ผอ.สช.จ.สงขลา​ นำเจ้าหน้าที่​ สช.สงขลา​ เข้าร่วม​โครงการอบรม​พัฒนา​กระบวนทัศน์​และกรอบ​แนวคิด​ของ​บุคลากร​ในองค์กร​ตามค่านิยมและวัฒนธรรม​องค์กร​ ของสำนักงาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การศึกษา​เอกชน​ ระหว่างวันที่​ 20-21  กันยายน​ 2562​ ​ณ​โรงแรม​เดอะ​รีเจ้นท์​ชะอำ​ บีช​รีสอร์ท​ จังหวัดเพชรบุรี​ ช่วงเช้า​บรรยายการอบรมโดยนาย​เสน่ห์​ ศรีสุวรรณ​ อดีต​ที่ปรึกษา​การตลาด​และการฝึกอบรมภาคพื้นเอเซีย​แปซิฟิก​ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกลยุทธ์​การจัดการแนวคิดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง​ในองค์กร​ ซึ่งมีนาย​กวินทร์เกียรติ​  นนธ์พละ​ เป็นประธานการอบรม