นายอาคม  สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์งานและจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
18 ก.ย. 62 15:51 น. 80 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

นายอาคม  สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์งานและจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนใน ศธ.จ. ระหว่างวันที่ 18-19  กันยายน 2562 ณ ห้องจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ