เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาฯ ณ โรงเรียนตายุดตอลีบาต
18 ก.ย. 62 12:42 น. 258 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

18 กัยายน 2562 เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา กิจกรรม "บรรยายธรรม คุณธรรม จริยธรรมสู่ความสันติ" โดยมี ร.ต.ศรายุทธ เจียรมาศ(ปลัดอำเภอเทพา) เป็นประธาน ณ โรงเรียนตายุดตอลีบาต ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา