ร่วมออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปี 2562
เมื่อ 17 ก.ย. 62, 16:13 น.
admin สช.อ.เทพา

17 กันยายน 2562 นายอมร หวันปะรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการขยายผลโครงการอัยเนื่องมาจากพระราชดำริฯ