ร่วมออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปี 2562
17 ก.ย. 62 16:13 น. 144 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

17 กันยายน 2562 นายอมร หวันปะรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการขยายผลโครงการอัยเนื่องมาจากพระราชดำริฯ