พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมฯ
13 ก.ย. 62 12:37 น. 145 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.สะบ้าบ้อย มอบหมายบุคลากร สนง. เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา