สช.สงขลา จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
11 ก.ย. 62 15:09 น. 125 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลานายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผอ.สช.จ.สงขลา นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38  ค(2) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลารอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดย นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้