นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.สงขลา นำทีม จนท.สช.สงขลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการ สานฝันการกีฬา นักเรียนและบุคลากร OPEC CUP
9 ก.ย. 62 10:47 น. 159 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำทีม สช.สงขลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการ สานฝันการกีฬา นักเรียนและบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ OPEC CUP ณ สนามกีฬากลางเมืองเบตง
โดยการแข่งขันกีฬาดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2562 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา