นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.สงขลา นำทีม จนท.สช.สงขลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการ สานฝันการกีฬา นักเรียนและบุคลากร OPEC CUP
เมื่อ 9 ก.ย. 62, 10:47 น.
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำทีม สช.สงขลา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการ สานฝันการกีฬา นักเรียนและบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ OPEC CUP ณ สนามกีฬากลางเมืองเบตง โดยการแข่งขันกีฬาดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2562 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา