นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
7 ก.ย. 62 10:50 น. 73 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันนี้ 7 กันยายน 2562 นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาภาพ/ข่าว นางสาวอรทัย เหมืองจา นักวิชาการคอมพิวเตอร์