นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ 7 ก.ย. 62, 10:50 น.
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันนี้ 7 กันยายน 2562 นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว นางสาวอรทัย เหมืองจา นักวิชาการคอมพิวเตอร์