นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี เป็นประธานคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
6 ก.ย. 62 09:57 น. 171 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562  นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เป็นประธานคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ (ขนาดเล็ก) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ   โรงเรียนธรรมพิทยาคารตำบลบุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  และโรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี