นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.สงขลา ประธานการประชุมและต้อนรับ ธนาคารอิสลาม นำเสนอโครงการสินเชื่อ และสวัสดิการบุคลการ
5 ก.ย. 62 13:26 น. 80 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันนี้ 5 กันยายน 2562  นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.สงขลา ประธานการประชุมและต้อนรับ ธนาคารอิสลาม นำเสนอโครงการสินเชื่อ และสวัสดิการบุคลการของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลาภาพ/ข่าว นางสาวอรทัย  เหมืองจา นักวิชาการคอมพิวเตอร์