นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.สงขลา ประธานการประชุมและต้อนรับ ธนาคารอิสลาม นำเสนอโครงการสินเชื่อ และสวัสดิการบุคลการ
เมื่อ 5 ก.ย. 62, 13:26 น.
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันนี้ 5 กันยายน 2562  นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.สงขลา ประธานการประชุมและต้อนรับ ธนาคารอิสลาม นำเสนอโครงการสินเชื่อ และสวัสดิการบุคลการของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา

ภาพ/ข่าว นางสาวอรทัย  เหมืองจา นักวิชาการคอมพิวเตอร์